lukasprokes_lektor.png

 

Lektor: Lukáš Prokeš

 

Lepším poznáním sebe sama začíná cesta ke spokojenějšímu životu.

Pochopení rozdílnosti lidských povah nám pomůže lépe vycházet s ostatními. Vyplníte si on-line typologický test. Poté se seznámíte se 4 temperamenty, pochopíte rozdílnost 16 osobnostních typů. A ještě mnohem víc! 

 

Osobnostní typologie I. (3,5 hod)

Základy typologie, vysvětlení 16 osobnostních typů a čtyř temperamentů, diagnostika a autodiagnostika, silné a slabé stránky jednotlivých typů, komunikace s jednotlivými typy.

+ Autodiagnostika a on-line typologický test.

 

Osobnostní typologie II.   (3,5 hod)

Dynamika životního rozvoje, průběh zrání osobnosti jednotlivých typů, dispozice pro další rozvoj a obrana proti zamrznutí ve složitých životních fázích.

Osobnostní typologie III. - děti (3,5 hod)

Osobnostní typologie IV. - děti, komunikace (3,5 hod)

Termíny osobních setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

Stress management

Lektor: Lukáš ProkešIvana Prokešová

 

Jak pracovat se stresem a kdy nám stres pomáhá.

Stresové situace potkávají každého člověka. Chcete se naučit s nimi pracovat, umět je řešit i vědět, jak jim předcházet? Teoretická část vás seznámí se stress managementem a v praktické části si vysvětíme, jak se stresovými situacemi pracovat, jak se na stresové situace připravit a jak pracovat s Antistresovým deníkem. Naučíte se definovat příčinu stresu, provést analýzu a nalézt optimální řešení.

Stress management I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci. 

Stress management II. - Ivana Prokešová

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami pracovat.

Stress management III. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. Tuto část je možné upravit na míru požadavkům společnosti ve které se plánují výrazné změny nebo jimi již prochází. Individuálně vám připravím půdu pro vhodné přijetí zaměstnanci a získám spojence při prosazování změn.

Stress management IV. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Ryze praktická část, kde se vám propojí dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

Stress management V. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím.

Stress management VI. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Neverbální komunikace ve stresových situacích. Příprava na zvládání stresových situací na neverbální i verbální úrovni. Propojení zvládání stresu a barevným spektrem, jeho využitím v interiéru a exteriéru ke snížení stresu. 

Termíny osobního setkání dle domluvy

On-line kurz právě připravujeme...

ivana2.jpg

Lektorka: Ivana Prokešová

 

Poznání našich silných a slabých stránek nám pomáhá zvýšit naše sebevědomí a sebedůvěru.

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami aktivně pracovat.

TOP VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO, CO JSEM SE ZA SVŮJ ŽIVOT NAUČILA! Pokud potřebujete odrazový můstek ke změně svého vnímání života, myšlení a toužíte udělat první krok, tady jste správně!

 

Silné a slabé stránky (3,5 hod) 

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

Žena šklebil

 

Lektor: Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Jaké informace předáváme nevědomě druhým o sobě, o nich i o našem postoji k situaci.

 

Jak můžeme svojí neverbální komunikací ovlivnit druhou osobu? Víte, jak používat mimiku, zdali je důležitý oční kontakt, dotýkáte se druhého, jakou udržujete vzdálenost či jakou zaujímáte pozici v prostoru, jaký je postoj vašeho těla, vaše gestika a kinezika (pohyb rukou a těla). Jak zvládáte nakládání s časem při neverbální komunikaci?

Neverbální komunikace I (3,5 hod)

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

 

Lektor: Ivana Prokešová

Barvy ve Vašem životě mají svůj význam a ovlivňují vás i vaše okolí.

 

Seznámíte se s jedinečnou barevnou typologii, která vám pomůže harmonizovat nejen šatník, ale i vás. Probudíte svůj šatník k životu, zvýšíte svou sebedůvěru i sebevědomí. Naučíte se skrz barvy komunikovat s okolním světem.

Barevné ladění oblečení (3,5 hod)

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

Barevné ladění - osobní vzorník, konzultace