lukasprokes_lektor.png
Osobnostní typologie I
Osobnostní typologie II

 

Lektor: Lukáš Prokeš

 

Lepším poznáním sebe sama začíná cesta ke spokojenějšímu životu.

Pochopení rozdílnosti lidských povah nám pomůže lépe vycházet s ostatními. Vyplníte si on-line typologický test. Poté se seznámíte se 4 temperamenty, pochopíte rozdílnost 16 osobnostních typů. A ještě mnohem víc! 

 

Osobnostní typologie I (3,5 hod)

Osobnostní typologie II (3,5 hod)

Termíny osobních setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

Stress management
Stress management I      Stress management II
Stress management III      Stress management IV

Lektor: Lukáš ProkešIvana Prokešová

 

Jak pracovat se stresem a kdy nám stres pomáhá.

Stresové situace potkávají každého člověka. Chcete se naučit s nimi pracovat, umět je řešit i vědět, jak jim předcházet? Teoretická část vás seznámí se stress managementem a v praktické části si vysvětíme, jak pracovat s antistresovým deníkem. Naučíte se definovat příčinu stresu, provést analýzu a nalézt optimální řešení.

Stress management I (3,5 hod), lektor: Lukáš Prokeš - základy stress managementu

Stress management II (3,5 hod), lektor: Lukáš Prokeš - řízení změny

Stress management III (3,5 hod), lektor: Ivana Prokešová - práce s Antistresovým deníkem

Stress management IV (3,5 hod), lektor: Lukáš Prokeš - další aspekty

Termíny osobního setkání dle domluvy

On-line kurz právě připravujeme...

ivana2.jpg

Lektorka: Ivana Prokešová

 

Poznání našich silných a slabých stránek nám pomáhá zvýšit naše sebevědomí a sebedůvěru.

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami aktivně pracovat.

TOP VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO, CO JSEM SE ZA SVŮJ ŽIVOT NAUČILA! Pokud potřebujete odrazový můstek ke změně svého vnímání života, myšlení a toužíte udělat první krok, tady jste správně!

 

Silné a slabé stránky (3,5 hod) 

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

Žena šklebil

 

Lektor: Lukáš Prokeš

Jaké informace předáváme nevědomě druhým o sobě, o nich i o našem postoji k situaci.

 

Jak můžeme svojí neverbální komunikací ovlivnit druhou osobu? Víte, jak používat mimiku, zdali je důležitý oční kontakt, dotýkáte se druhého, jakou udržujete vzdálenost či jakou zaujímáte pozici v prostoru, jaký je postoj vašeho těla, vaše gestika a kinezika (pohyb rukou a těla). Jak zvládáte nakládání s časem při neverbální komunikaci?

Neverbální komunikace I (3,5 hod)

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy

 

Lektor: Ivana Prokešová

Barvy ve Vašem životě mají svůj význam a ovlivňují vás i vaše okolí.

 

Seznámíte se s jedinečnou barevnou typologii, která vám pomůže harmonizovat nejen šatník, ale i vás. Probudíte svůj šatník k životu, zvýšíte svou sebedůvěru i sebevědomí. Naučíte se skrz barvy komunikovat s okolním světem.

Barevné ladění oblečení (3,5 hod)

Termín osobního setkání: dle domluvy

On-line kurz: dle domluvy