Stress management

Lektor: Lukáš ProkešIvana Prokešová

 

Jak pracovat se stresem a kdy nám stres pomáhá.

Stresové situace potkávají každého člověka. Chcete se naučit s nimi pracovat, umět je řešit i vědět, jak jim předcházet? Teoretická část vás seznámí se stress managementem a v praktické části si vysvětíme, jak se stresovými situacemi pracovat, jak se na stresové situace připravit a jak pracovat s Antistresovým deníkem. Naučíte se definovat příčinu stresu, provést analýzu a nalézt optimální řešení.

Stress management I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších vědeckých výzkumů s prací duchovních učitelů. 

Stress management II. - Ivana Prokešová

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami pracovat.

Stress management III. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. 

Stress management IV. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Ryze praktická část, kde se propojíme dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

Stress management V. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím.

Stress management VI. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Neverbální komunikace ve stresových situacích. Příprava na zvládání stresových situací na neverbální i verbální úrovni. Propojení zvládání stresu a barevným spektrem, jeho využitím v interiéru a exteriéru ke snížení stresu. 

+ možnost následné Individuální konzultace (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace stresových situací (Ivana Prokešová)

Termíny osobního setkání dle domluvy

On-line kurz právě připravujeme...

Lukáš Prokeš

 

Kouč: Lukáš Prokeš

Indivivuální konzultace, koučink. 

Délka: 90 min (osobně nebo videohovor)

 

Cena: 1550 Kč + doprava

Telefon poradna online

 

Terapeutka: Ivana Prokešová

Individuálí konzultace stresové situace v pracovním nebo osobním životě. Připrava na nadcházející stresové situace.

Délka: 90 min (osobně nebo videohovor)

 

Cena: 1550 Kč + doprava