top of page

 

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů

NEBEZEMĚ, z.s. získává a zpracovává osobní údaje ve dvou základních režimech:

  1. Osobní údaje osob registrujících se na akce pořádané spolkem. Tyto osobní údaje nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.

  2. Osobní údaje poskytnuté spolku pro marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Evidované osobní údaje:

  • Jméno

  • Příjmení

  • E-mailová adresa

  • Telefonní číslo

1. Registrace osoby na akci pořádanou NEBEZEMĚ, z.s.

Osobní údaje jsou získávány na základě registrace osoby na akci, uchovávány jsou maximálně měsíc po uskutečnění akce. Po uplynutí této lhůty jsou údaje smazány. Odpovědnost za uchování/mazání dat má osoba pověřená realizací akce a ředitel spolku.

Registrace na akci/předání osobních údajů probíhá na základě osobní žádosti osoby přímo v prostorách NEBEZEMĚ, z.s., elektronicky nebo telefonicky. Elektronickou žádost je možné podat přes webové stránky www.barevneladeni.czwww.nebezeme.cz, zaslat e-mailem na ivana@nebezeme.cz nebo pomocí SMS na telefon 608829824. Osobní údaje jsou předány ke zpracování osobě odpovědné za realizaci akce a nejsou dále ukládány a evidovány. Odpovědnost za předání a mazání takto získaných osobních údajů má osoba odpovědná za realizaci akce a ředitel spolku. Osobní údaje je možné předat osobně i přímo osobě odpovědné za realizaci akce.

​​

2. Marketingové účely

Pro marketingové účely jsou využívány pouze e-mailové adresy a e-maily jsou rozesílány formou hromadných e-mailů s využitím funkce „skrytá kopie“ tak, aby e-mailové adresy nebyly zveřejněny pro ostatní osoby, které dané sdělení obdržely.

Marketingové hromadné e-maily (zjm. informace o novinkách spolku a pozvánky na akce pořádané spolkem) jsou zasílány pouze na adresy, jejichž majitelé dali NEBEZEMĚ, z.s. výslovný, písemný/elektronický souhlas se zpracováním osobních údajů. Rozesílány jsou výhradně informace o stávajících a plánovaných aktivitách NEBEZEMĚ, z.s. a adresy nejsou poskytovány třetí straně. Na uchovávané adresy nejsou v žádném případě rozesílána komerční sdělení jiných subjektů.

E-mailové adresy jsou evidovány v seznamu adres, který je aktualizován minimálně 1x za rok, vždy v období 1. 7. – 31. 8. daného roku.  Každá osoba evidovaná v tomto seznamu může kdykoli požádat o ukončení zasílání e-mailové korespondence a to e-mailem zaslaným na ivana@nebezeme.cz nebo vyplněním elektronické žádosti, která je k dispozici na webu ZDE. Výmaz bude proveden vždy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Každá osoba evidovaná v tomto seznamu má právo také požádat o změnu/omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím formuláře ZDE či žádostí odeslanou na e-mail ivana@nebezeme.cz.

NEBEZEMĚ, z.s. neeviduje žádné osobní údaje dětí, které navštěvují akce pořádané NEBEZEMĚ, z.s..

Každá osoba má právo požadovat od NEBEZEMĚ, z.s., jako správce osobních údajů, přístup k osobním údajům, které se ho týkají.

Každá osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

NEBEZEMĚ, z.s. používá cookies. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Cookies nám pomáhají sledovat Vaše preference a podle toho se snažíme optimalizovat naše webové stránky. Jsou to malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

bottom of page