top of page

KROK 4: STRESOVÁ SITUACE

Stresové situace jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Už víme, že mohou být krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. V kapitole PROČ NEUMÍME ZVLÁDAT STRES? jsme si říkali o třech možných způsobech přístupu ke stresovým situacím. Jednoducho 3dechou stopku jsme si vysvětlili v kapitole 3x MĚŘ A JEDNOU ŘEŠ! Proč máme OČEKÁVÁNÍ A DOMNĚNKY PUSTIT K VODĚ a že ZMĚNA JE ŽIVOT! už taky víme. Nyní se dostáváme ke stresové situaci jako takové.


SPOUŠTĚČ - REAKCE

Stresová situace má vždy nějaký spouštěč. Na základě něj se začne stresová situace rozvíjet. Přichází na řadu naše (většinou automatické) myšlenky. Tělo začíná reagovat fyzickými projevy - začínáme pociťovat napětí, tíhu, bolest. Přicházejí emoce. Na základě toho nějakým způsobem zareagujeme a naše reakce má nějaké důsledky.Pokud máme pocit, že jsme stresovou situaci nezvládli dobře, přichází pak vlna negativních myšlenek a pocitů. Často pocit viny, sebeobviňování, vztek, slzy. Co s tím?


JAK ŘEŠIT STRESOVOU SITUACI?

Buď můžeme hledat pomoc u další osoby, se kterou pohlédneme na stresovou situaci s odstupem a nadhledem a nalezneme řešení,


TIP: Objednat INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI STRESOVÉ SITUACE

nebo zkusíme najít řešení sami. Můžeme jít na kurz, pořídíme si literaturu zabývající se stress managementem nebo použijeme Antistresový deník.


TIP: Stáhnout ANTISTRESOVÝ DENÍK v PDF a PRŮVODCE v MP3

Důležité je si uvědomit, že tvůrcem celé situace bývají naše myšlenky. Reakce našeho těla a emoce přichází většinou podvědomě a automaticky. Pokud změníme myšlenku, můžeme změnit celou stresovou situaci.


Je jedno, zdali se stresová situace děje právě teď, stala se nebo má nastat. Díky tomu, že se k ní vrátíme nebo si ji dopředu odžijeme a najdeme optimální řešení, se nám uleví.


JAK POSTUPOVAT PŘI ŘEŠENÍ STRESOVÉ SITUACE?

Před hledáním řešení stresové situace je dobré se prodýchat. Použijeme jednoduchou 3dechou stopku. Zmírní se tím napětí v našem těle.


Ujasníme si:

 • Co nebo kdo spouští naši stresovou situaci?

 • Kde a kdy ji spouští?

 • Proč ji spouští?


 • Jaké (automatické) myšlenky k nám přichází?

 • Jak se cítíme fyzicky?

 • Jaké prožíváme emoce?


 • Jak poté reagujeme?

 • Jak se po reakci cítíme?

TIP: Pokud potřebujete průvodce, použijte ANTISTRESOVÝ DENÍK a PRŮVODCE v MP3.Následně provedeme důkladnou analýzu stresové situace:


Je potřeba zjistit, čí problém řešíme?


Ujasníme si, kdo má za co zodpovědnost a jaké má tato zodpovědnost důsledky?


Zbavíme se očekávání a domněnek. Přijmeme, že změny jsou přirozenou součástí našich životů.


Začneme hledat řešení u nás samotných:


 • Co potřebujeme, aby nám v dané situaci bylo dobře?

 • Co nejmenšího můžeme udělat, aby nám bylo dobře?

 • Co nejmenšího můžeme udělat, aby se situace okamžitě zlepšila? Abychom situaci zvládli?

 • Jaký bude náš první krok? Jaké budou naše následující kroky?


Vnímejme své pocity a potřeby. Začnou k nám přicházet nové řešení. Změní se naše myšlenky a náš postoj k situaci, fyzické pocity i emoce.


Hledáme nejlépe takové řešení, které bude optimální pro nás i pro všechny zúčastněné “Já jsem OK, ty jsi OK”, případně alespoň “Já jsem OK”, aniž bychom na sebe brali zodpovědnost za někoho jiného. Řešení aplikujeme.


Pokud se jedná o situaci, která se stala nebo má nastat, vše si poznamenáme. Nalezené řešení nám může pomoci vyléčit trauma z prožité stresové situace. V případě situace, která má nastat, nám naše příprava pomůže situaci zvládnout v klidu.


Často ve stresové situaci jednáme na základě našeho vnitřního automatu. Nyní už víme, že tento automat lze zastavit a víme taky jak. Nezoufejme, pokud se nám to nepovede hned napoprvé. Celý život jsme zvyklí stresové situace řešit automatem, který není nastaven na “já jsem OK, ty jsi OK”.


Prošlápnout novou cestu je poprvé náročné, rychle pak zarůstá. Avšak pokud ji budeme prošlapávat pravidelně a sem tam trn v noze nás neodradí, nakonec budeme chodit překrásnou pěšinou.


TIP: Zkuste si jednu z vámi uvedených krátkodobých nebo dlouhodobou stresovou situaci vyřešit v ANTISTRESOVÉM DENÍKU.

Pokud potřebujete vést, použijte PRŮVODCE V MP3.

TIP: Pokud nemůžete nalézt řešení, objednejte si INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI STRESOVÉ SITUACE.

72 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page