top of page

KROK 2: OČEKÁVÁNÍ A DOMNĚNKY PUSŤ K VODĚ!

Aktualizováno: 21. 3. 2021

V minulém článku 3x MĚŘ A JEDNOU ŘEŠ! jsme si vysvětlili jednoduchou 3dechou stopku, která nám umožnila vytvořit si dostatečný časový prostor na to, abychom se mohli rozhodnout, jak budeme reagovat.


Dalším krokem je podívat se na zoubek očekáváním a domněnkám, neboť:

  • ovlivňují stresové situace, ve kterých se nacházíme,

  • jsou jedním z častých spouštěčů stresových situací, aniž si to uvědomujeme.


Pokud se podíváme na očekávání a domněnky z blízka, uvědomíme si, že jsou to naše - většinou od dětství vštěpované a úplně zautomatizované - myšlenky.


OČEKÁVÁNÍ

Často očekáváme, že se druhý bude nějakým způsobem v dané situaci chovat. Protože my bychom jsme se v dané situaci tak prostě zachovali. Jenže druhý se většinou nechová dle našeho očekávání.


Nezeptá se, neřekne co potřebuje, neřekne jak se cítí, nenabídne pomoc, neudělá, co po něm chceme i přesto, že mu to (z našeho pohledu) velmi jasně definujeme.


A my to nechápeme, trápíme se tím. Jak to, že druhý nekoná dle našeho očekávání? Vždyť je to přece tak jasné co má dělat! Obviňujeme pak druhé za to, že neudělali “to co měli”, vztekáme se, pláčeme, psychicky nebo fyzicky druhým ubližujeme. Bohužel nejčastěji těm, které máme nejvíce rádi. To opravdu chceme?


DOMNĚNKY

Dalším sebetrýznícím prostředkem, stejně jako naše očekávání, jsou naše domněnky.


Často se domníváme, že někdo něco nějak myslí nebo udělá. A my místo toho, abychom se dotázali, zdali tomu tak opravdu je a komunikací s druhým dospěli k vzájemnému porozumění, se raději domníváme. A konáme na základě našich domněnek.


Dopředu si domýšlíme myšlenky a reakce druhých, vytváříme katastrofické scénáře a stavíme se do role oběti. Domněnkami si vytváříme naší vlastní realitu, která se vůbec nemusí podobat tomu, jak to druhý vlastně myslí a tomu, co hodlá udělat. Opravdu není jednodušší se druhého zeptat nebo počkat na jeho reakci?

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE ANEB KAŽDÝ JSME JINÝ

Uvědomme si, že například osobností typologie MBTI rozděluje lidi do 16 skupin, tyto skupiny se dělí ještě na 4 temperamenty. Někteří z nás jsou introverti, někteří extraverti. Někdo pracuje s intuicí, jiný se řídí racionálním myšlením, někdo vnímá smysly, jiný pocity. Dokončené projekty někteří lidé berou jako samozřejmost, jiní mají rádi rozehráno více věcí na více frontách.


Každý máme jiné životní zkušenosti, dovednosti, jiný životní příběh. Jak by tedy druhý člověk mohl v dané situaci reagovat tak, jak my očekáváme nebo nebo si myslet to, co si domníváme, že si myslí? Vždyť je to přeci nemožné!


Ve chvíli, kdy začneme respektovat jinakost druhého a to, že "každý dělá v dané situaci a za daných okolností věci tak, jak nejlépe umí", můžeme se zaměřit více na naše pocity a potřeby.


Druhého můžeme, místo našeho očekávání, požádat o pomoc či o radu. Místo domněnek se zeptat na jeho názor nebo poprosit o vysvětlení.


TIP: Až budete pracovat s ANTISTRESOVÝM DENÍKEM a MP3 PRŮVODCEM, zaměřujte se nejdříve na vaše pocity a potřeby. Pokud potřebujete pomoc, radu nebo vysvětlení od druhého, jaký bude váš první krok k tomu, aby jste ho mohli obdržet? Co nejmenšího pro to můžete udělat?


25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page