top of page
Lukáš PROKEŠ, MBA


LUKÁŠ PROKEŠ, MBA
PRŮVODCE FIREMNÍM A OSOBNÍM ROZVOJEM

 


TESTY K OSOBNOSTNÍ TYPOLOGII
 


OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE MBTI
 

U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte mezi odpovědi 5 bodů podle toho, která vám více vyhovuje.

Definuje-li vás některá odpověď zcela, přidělte jí bodů 5, pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro rozdělení 5 bodů mezi obě možnosti. (tzn. 5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4 nebo 0-5).

U každé otázky je třeba rozdělit všech pět bodů.

Lukáš PROKEŠ, MBA
Obchodní jednání


BELBINŮV TEST
TÝMOVÝCH ROLÍ

 

Pozorně si přečtěte situaci a 10 možností, jak k situaci přistupovat. Některé možnosti na vás „sedí“, některé vůbec.

Rozdělte mezi možnosti 10 bodů.

Příklad č. 1: V situaci jsou tři tvrzení, o kterých si myslíte, že vás vystihují. Jedno vás vystihuje dobře, zatímco druhé dvě se k vám hodí jen občas. V tomto případě můžete prvnímu tvrzení přiřadit např. 6 nebo 7 bodů a zbývající body rozdělit mezi zbylé dvě.

Příklad č. 2: V jiné situaci se můžete rozhodnout, že na vás sedí dvě tvrzení, která vás vystihují stejně dobře. Je-li tomu tak, přiřadíte každému tvrzení 5 bodů.

Příklad č. 3: V další situaci na vás sedí sedm tvrzení, jedno vás vystihuje poněkud více, přidělíte mu 3 body, druhé tvrzení je přeci jen charakterističtější než zbylá, proto mu dáte 2 body. Pěti zbylým tvrzením přidělíte po 1 bodu.

Musíte vždy rozdělit všech 10 bodů pro každou situaci.

© 2022 Lukáš PROKEŠ, MBA

www.lukasprokes.cz

Lukáš PROKEŠ, MBA
bottom of page