top of page

 

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  »»» 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů  »»»

 

Žádost o změnu/omezení zpracování osobních údajů  »»»

Odvolání souhlasu/žádost o výmaz osobních údajů  »»»

 

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách www.nebezeme.cz či jiných stránek spolku NEBEZEMĚ, z.s.. Těší nás Váš zájem. NEBEZEMĚ, z.s. bere ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich činnostech bereme na zřetel.

 

Na požádání Vám písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje o Vás zaznamenáváme. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na ivana@nebezeme.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 

Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.

NEBEZEMĚ, z.s. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Prohlášení prodávajícího: Právnická osoba NEBEZEMĚ, z.s. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkových formulářích jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

bottom of page