top of page
Lukáš PROKEŠ, MBA


LUKÁŠ PROKEŠ, MBA
PRŮVODCE FIREMNÍM A OSOBNÍM ROZVOJEM

 


PRO FIRMY

VZDĚLÁVÁNÍ 
INTERIM MANAGEMENT
ROZVOJ NA MÍRU

 

lukasprokes_lektor.png
PRO FIRMY


VZDĚLÁVÁNÍ
 

 

Jste vzdělávání otevřený majitel, ředitel, manažer?

Máte na starosti ve firmě vzdělávání? 

 

Možná si občas kladete následující otázky:

Jak získat motivované zaměstnance?

Jaká motivace skutečně funguje na jednotlivé typy lidí?

Kdo dokáže pracovat s maximální efektivitou a kdo jen „chodí do práce“ - jak je poznám?

Jak optimálně poskládat tým a rozdělit kompetence?

Jak komunikovat se zaměstnanci, obchodními partnery či úřady a proč je potřeba komunikaci přizpůsobovat?

Proč lze díky rychlému odhadu typu vytěžit z komunikace a vyjednávání co nejvíce?

Jak připravit a komunikovat změny, které firmu čekají a přitom dosáhnout jejich přijetí?

Nakolik ovlivňuje stres a životní styl výkonnost zaměstnanců a co s tím?

Lze zkombinovat vysoký výkon s radostí z dobře vykonané práce?

Odpovědi na tyto otázky pro vás mám na mých kurzech, které vždy šiji na míru. 

 

KOMUNIKACE A TYPOLOGIE

STRESS MANAGEMENT a jeho dopady na efektivitu a výkonnost

ZMĚNA A ŘÍZENÍ ZMĚNY

KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI s možným doplněním o prodejní dovednosti

 

Všechny postupy a techniky vychází z osvědčených, neustále revidovaných metod. Mohl jsem je sám mnohokrát užít v praxi a podílet se na jejich implementaci ve firmách bez zaměstnanců i korporátních společnostech.

Sjednejte si online nebo osobní schůzku, kde zhodnotíme vaše potřeby, a já vám budu moci připravit konkrétní cenovou nabídku.


STRESS MANAGEMENT
 


VZDĚLÁVÁNÍ
 

Teoretická i praktická průprava ke zvládání stresových situací v osobním i pracovním životě. V kurzu se dozvíte vše o práci se stresem, počínaje jeho dělením, nebezpečnými druhy stresu, včasným rozpoznáním a prací na jeho zvládnutí. Naučíte se i stresu předcházet a přeměňovat ho. Nedílnou součástí je i část věnovaná životosprávě, silným a slabým stránkám a komunikačním cvičením. V pestrém mixu teorie a praktických cvičení využívám nejmodernějších poznatků světových vědců a držitelů Nobelových cen, zároveň je srovnávám s učením starých civilizací, které se velmi často s moderní vědou potkávají a své informace předávají stravitelnější formou. K dispozici vám bude i práce s antistresovým deníkem, první pomoc při vyhoření a spousta dalších informací založených na vlastních zkušenostech. V kurzu také začneme pracovat na změnách v našich životech, jejich přijetí a schopnosti předávat naše poznání dál. Řekneme si (a procvičíme) něco o naší osobnosti a rolích, které hrajeme v práci i doma a ze změn, které se na nás valí si uděláme dobré přátele. 

Po ukončení kurzu: Umím efektivně pracovat s různými typy stresových situací a velké části z nich jsem schopen předcházet. Své tělo a mysl udržuji v optimální formě a stres tak zvládám s nadhledem. Pracuji na svých silných a slabých stránkách, jsem silnější v komunikaci a řeším tak mnoho situací, které by v minulosti stres vyvolaly. Přijímám změny jako součást života, identifikuji se svými rolemi, které mi přitom nenarušují mou osobnost. 

Obsah kurzu:

* Stress management I. - lektor: Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci.

* Stress management II. - lektorka: Ivana Prokešová

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami pracovat.

* Stress management III. - lektor: Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. Tuto část je možné upravit na míru požadavkům společnosti ve které se plánují výrazné změny nebo jimi již prochází. Individuálně vám připravím půdu pro vhodné přijetí zaměstnanci a získám spojence při prosazování změn.

* Stress management IV. - lektorka: Ivana Prokešová 

Ryze praktická část, kde se vám propojí dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

* Stress management V. - lektor: Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím. 

* Stress management VI. - lektor: Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Neverbální komunikace ve stresových situacích. Příprava na zvládání stresových situací na neverbální i verbální úrovni. Propojení zvládání stresu a barevným spektrem, jeho využitím v interiéru a exteriéru ke snížení stresu. 


KURZY A ŠKOLENÍ NA MÍRU
 

 

CHCI PŘIPRAVIT TÝM NA ZMĚNY? ZLEPŠIT KOMUNIKACI?

VÍCE A LÉPE PRODÁVAT? POTŘEBUJI BUDOVAT FUNKČNÍ TÝM? 

Rád vám vytvořím školení či kurz na míru. Dejte mi vědět, s čím potřebujete pomoci a jaký by měl být výsledný efekt a najdeme společně nejlepší řešení. Vždy se zaměřuji na propojení teorie s praxí a doporučuji po všech typech školení follow up, kde probereme nastavené cíle, vyměníme si zkušenosti a vytvoříme dobrou základnu pro skutečnou implementaci nabytých znalostí. 

Nejčastějšími tématy jsou:

* Typologie osobnosti

* Stress management

* Změna a řízení změny

* Jak být efektivní a spokojený - spojení osobního rozvoje, výživy a cvičení k naplnění osobních i firemních cílů

* Komunikace uvnitř firmy i vůči partnerům či zákazníkům

* Prodejní dovednosti a vyjednávání

* Rozdíl mezi loajalitou (slepé následování) a commitmentem (převzetí osobní zodpovědnosti).

* Spojení osobnosti a role


WORKSHOPY
 

PLÁNOVÁNÍ WORKSHOPU

CÍL - S ČÍM BY MĚLI ÚČASTNÍCI ODJÍŽDĚT
TÉMATA
ČASOVÁ DOTACE
TEAMBUILDING - ANO/NE

Každý workshop je velkou investicí. Nejen finanční, ale především časovou pro všechny zúčastněné.

Udělám vždy maximum pro to, aby sloužil k efektivnímu naplnění cíle, vlil energii do žil a aby maximum získaných znalostí a dovedností bylo použito v praxi. 
 

 

PŘÍKLADY TÉMAT

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE I.
 

Principiální pochopení osobnostní typologie MBTI (16 typů osobnosti). Rozeznání temperamentů v praktickém životě a jak s nimi komunikovat, vyjednávat. Autodiagnostika typu a porovnání s vyplněným testem. Detailní popis vlastního typu včetně silných a slabých stránek.

Možný cíl: Respektuji různorodé druhy osobností mezi kolegy i zákazníky, dokážu se komunikačně přizpůsobit danému typu a zvýšit tak efektivitu práce / prodeje.

STRESS MANAGEMENT I.
 

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci.

Možný cíl: Zvládám stresové situace v zaměstnání i doma, je spokojenější, překážky beru jako výzvu a se stresem umím efektivně pracovat a řešit ho. 

Vím jak rozdělovat svůj čas podle osobních priorit, předcházím tak vzniku stresových situací. 

STRESS MANAGEMENT III.
 

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience a pomocné techniky připravující na nečekané změny. Tuto část je možné upravit na míru požadavkům společnosti ve které se plánují výrazné změny nebo jimi již prochází. Individuálně vám připravím půdu pro vhodné přijetí zaměstnanci a získám spojence při prosazování změn.

Možný cíl: Přijímám a podporuji změnu v mé firmě, chápu její aspekty a nutnost. Vím, že každá změna vyžaduje oběti, ale bez ní nelze nic nového realizovat

STRESS MANAGEMENT II.
 

Lektorka: Ivana Prokešová

Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace.

Možný cíl: Prakticky aplikuji poznatky získané v předchozích kurzech, získávám tak pozitivní návyky pro svůj život. 

STRESS MANAGEMENT V.
 

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím. 

Možný cíl: Starám se o své tělo a svou mysl, pracuji tehdy, kdy jsem nejvýkonnější, dobře spím a jsem díky tomu prospěšný sobě i druhým.


KONZULTACE - STRATEGICKÝ MANAGEMENT
 

 

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ
 

Individuální a skupinové poradenství zaměřené na některá z klíčových témat (stres, vyhoření, typologie při skládání týmu, implementace změny), případně na další témata týkající se rozvoje osobnosti či firmy. Ve vybraných případech poskytuji i konzultace k nastavení strategie společnosti, vizi, nastavení cílů a srozumitelné komunikaci dovnitř firmy včetně získání a zpracování zpětné vazby. 

STRATEGICKÝ MANAGEMENT
 

Definice záměru (mise) společnosti, spolupodílení na tvorbě vize a cílů. Nastavení procesů k jejich dosažení, aktivizace klíčových členů týmu, předání a získání (výměna) ostatních zaměstnanců. Srovnání s konkurencí, vyhodnocení dodavatelských sítí, zákaznického portfolia atd. Práce na konkurenčních výhodách, zlepšení nebo outsourcing procesů ve kterých je konkurence lepší. Vše je individuální a záleží na chuti a odvaze rozvíjet firmu. Možné je i poradenství pro vstup na jiné trhy či do jiného odvětví. 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE STRESOVÉ SITUACE
 

Terapeutka: Ivana Prokešová

Potřebujete jít více do hloubky svých problémů? Chcete znát příčiny toho, co vás trápí, blokuje a díky čemu nemůžete jít dál?

Lukáš PROKEŠ, MBA


OSOBNÍ ROZVOJ

VZDĚLÁVÁNÍ 
MENTORING
INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

 

OSOBNÍ ROZVOJ


INDIVIDUÁLNÍ
 

Pokud se chcete posunout vpřed. Změnit své vnímání reality a dělat opravdu to, co má ve vašem životě smysl.

HLAVNÍ TÉMATA

ZVLÁDÁNÍ A PREVENCE STRESOVÝCH SITUACÍ

PREVENCE A PRVNÍ POMOC PŘI VYHOŘENÍ

TYPOLOGIE OSOBNOSTI - POZNEJ SEBE SAMA - LÉPE KOMUNIKUJ S OSTATNÍMI, SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

JAK PŘIJMOUT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ / PRÁCI

KAM V ŽIVOTĚ SMĚŘUJI, NA ČEM POTŘEBUJI PRACOVAT - INDIVIDUÁLNÍ PLÁN ROZVOJE

KONZULTACE V OBLASTI TIME MANAGEMENTU, DENNÍHO RYTMU A VHODNÉ VÝŽIVY

ROZJEZD NOVÉ FIRMY NEBO PODPORA STÁVAJÍCHO PODNIKÁNÍ


SKUPINOVÝ
 

 

Pokud se chcete posunout vpřed společně s dalšími lidmi - rodinou, spolupracovníky... 

HLAVNÍ TÉMATA

TYPOLOGIE OSOBNOSTI

STRESS MANAGEMENT

PŘIJETÍ A ŘÍZENÍ ZMĚNY

STRATEGIE SKUPINOVÝCH AKTIVIT (FIRMA, TÝM, ORGANIZACE)

ŘÍZENÝ BRAINSTORMING

SKUPINOVÝ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ


TANDEM S MANŽELKOU
 

Racionální muž, intuitivní žena. Dvě cesty, dva úhly pohledu, které však propojujeme v jednu.

HLAVNÍ TÉMATA

 

PARTNERSKÉ VZTAHY

RODIČE A DĚTI

ZVLÁDÁNÍ STRESU VE VÁŽNÝCH RODINNÝCH SITUACÍCH

VYSTOUPENÍ Z ROLE OBĚTI, PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT


OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE
 

 

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE

A JEJÍ VYUŽITÍ V OSOBNÍM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

Ucelený vhled do osobnostní typologie MBTI. Provedu vás základy typologie, jejím využitím a mnoha praktickými příklady.

 

Podíváme se na silné a slabé stránky jednotlivých typů, jak rozeznat konkrétní typy podle chování, neverbální komunikace.

 

Naučíte se tyto znalosti využívat v běžném životě a zvýšit své komunikační dovednosti a efektivitu v zaměstnání.

 

Uděláte si osobnostní test, který ještě doplníme účinnou autodiagnostikou.

 

Po první lekci můžete využít individuální konzultace k vašemu typu.

Ve druhé části si ukážeme jak využít typologii v různých životních fázích, jak se naše nastavení přirozeně mění a co jsou naše vrozené dispozice pro osobnostní rozvoj. 

Třetí lekce (na přání) vás naučí poznávat rozdílnosti u dětí a posune vaše komunikační schopnosti a vzájemný respekt do zcela nového pohledu. Už nikdy se nebudete ptát "po kom to dítě je". 

Po ukončení kurzu: Znám do hloubky svůj typ, umím se zaměřit na své silné i slabé stránky, rozpoznám typy ostatních lidí, což mě vede k většímu respektu vůči jejich chování a zároveň to přispívá k nadstandardní schopnosti komunikace. Jsem připraven na další rozvoj své osobnosti. Umím komunikovat se svými i cizími dětmi, jsem připraven přijmout jejich odlišnosti a posílit jejich pozitiva. 

Obsah kurzu:

* Osobnostní typologie I. - Základy a komunikace s jednotlivými typy

Základy typologie, vysvětlení čtyř temperamentů, diagnostika a autodiagnostika, silné a slabé stránky, komunikace s jednotlivými typy. 

* Individuální konzultace - Intenzivní sebepoznání s možností partnerského rozboru

Podrobná analýza vašeho typu, tipy a triky pro různé životní situace.

* Osobnostní typologie II. - Životní vývoj a budoucí dispozice

Dynamika životního rozvoje, průběh zrání osobnosti jednotlivých typů, dispozice pro další rozvoj a obrana proti zamrznutí ve složitých životních fázích. 

* Osobnostní typologie III. - Komunikace s dětmi 

Poznejte typy svých dětí a naučte se s nimi efektivně komunikovat. Poznejte do hloubky jejich potřeby a připravte jim díky tomu půdu pro jejich životní rozvoj a spokojenost. Kurz je oceňovaný i mezi pedagogy a řediteli mateřských a základních škol. 


NEZISKOVKY

PŘEDNÁŠKY
KURZY
WORKSHOPY

 

Lukáš PROKEŠ, MBA
NEZISKOVKY


PŘEDNÁŠKY, KURZY A ŠKOLENÍ
 

Na míru vašeho projektu připravím vhodné kurzy a školení na zadaná témata. Dlouhodobě pracuji s různými cílovými skupinami (učitelé, rodiče, závislí, podnikatelé, státní správa...) a téma tak přizpůsobím přesně daným potřebám a projektovému rozpočtu. 

VÝBĚR Z TÉMAT
 

TYPOLOGIE OSOBNOSTI (ZAMĚŘENÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY)

STRESS MANAGEMENT

TIME MANAGEMENT

ZMĚNA, ŘÍZENÍ A PŘIJETÍ ZMĚNY (ZAMĚŘENÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY)

PRACOVNÍ TRH (PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, FIREMNÍ TYPOLOGIE, TVORBA CV A MOTIVAČNÍCH DOPISŮ...)

DALŠÍ SEBEROZVOJOVÁ A PRACOVNÍ TÉMATA DLE DOHODY


VÍKENDOVÉ WORKSHOPY
 

Chcete načerpat nové informace, energii a inspiraci do svého života v krásné přírodě Jižních Čech? Rádi pro Vás připravíme workshop, který můžeme okořenit aktivitami v přírodě, pohybem i relaxací včetně zařízení prostor, ubytování a stravování. Máte-li vlastní prostory, připravíme kvalitní program workshopu v rámci celé ČR a SR.

PŘÍKLAD USKUTEČNĚNÝCH KURZŮ
 

5 KROKŮ K VYSNĚNÉ PRÁCI
 

Poznej sebe sama a vyber si pro sebe ideální práci.

Obsah kurzu:

* Osobnostní typologie I.

* Stress management II.

* Typologie organizací a výběr firmy

* Úspěšný pohovor

* Stress management I.

POZNEJ SEBE SAMA
 

Pokud poznám a pochopím sebe, můžu poznat a pochopit druhé.

 

Obsah kurzu:

* Osobnostní typologie I.

* Osobnostní typologie II.

* Stress management I.

* Stress management II.

* Stress management III.   

* Stress management IV.

* Stress management V.

* Stress management VI. 

© 2022 Lukáš PROKEŠ, MBA

www.lukasprokes.cz

Lukáš PROKEŠ, MBA
bottom of page