top of page

KURZY
(na dotaz)

usmívající se žena

 

Lektor: Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Pokud poznám a pochopím sebe, můžu poznat a pochopit druhé.

 

Nerozumíte sobě, svým pocitům a emocím, lidem kolem sebe, partnerovi či dětem? Trápí vás, že vás druzí nechápou? Očekáváte, že se něco má stát a ono se to neděje? Stresuje vás práce, rodina či cokoliv jiného? Jak dané stresové situace vnímat, jaký k nim zaujímat postoj, jak je komunikačně zvládnout? Potřebujete odrazový můstek ke změně ve vašem životě? Bojíte se udělat první krok? Toto je váš první a nejdůležitější krok. 

Osobnostní typologie I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Základy typologie, vysvětlení čtyř temperamentů, diagnostika (on-line typologický test) a autodiagnostika, silné a slabé stránky, komunikace s jednotlivými typy.

 

Osobnostní typologie II.(3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Dynamika životního rozvoje, průběh zrání osobnosti jednotlivých typů, dispozice pro další rozvoj a obrana proti zamrznutí ve složitých životních fázích.

Stress management I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci. 

Stress management II. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami pracovat.

Stress management III. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. 

Stress management IV.   (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Ryze praktická část, kde se vám propojí dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

Stress management V.  (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím.

Stress management VI.  (3,5 hod) - Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Neverbální komunikace ve stresových situacích. Příprava na zvládání stresových situací na neverbální i verbální úrovni. Propojení zvládání stresu a barevným spektrem, jeho využitím v interiéru a exteriéru ke snížení stresu. 

+

Shrnutí, závěr, konzultace možné následné podpory a možností, kam se ubírat v pracovním nebo osobním životě.

(stabilní trojnožka "já = moje rodina = moje práce")

+ 20 min. individuální konzultace na téma Osobnostní typologie (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace na téma osobnostní typologie - podrobná analýza vašeho typu nebo rodinných účastníků, tipy a triky pro různé životní situace a jak s komunikovat s určitým typem (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace stresových situací (Ivana Prokešová)

Termíny osobních setkání/online kurzu a cena dle domluvy.

 

lukasprokes_lektor_edited.jpg

 

Lektor: Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová 

 

Pojďte s námi udělat svých 5 kroků k Vaší vysněné práci.

Tato série pěti na sebe navazujících setkání Vás provede okruhy umožňující poznat lépe sebe sama, na základě tohoto poznání si vybrat ideální práci a podniknout co nejlépe kroky k jejímu získání. Společně zjistíme, jak moc se práce, po které toužíte, shoduje s tím "kdo jste", kde se ve svém životě nacházíte a kam směřujete. To co chci někdy nebývá to, co skutečně potřebuji. Vaše životní potřeby nám pomohou najít klíč, jak proměnit Vás sen ve skutečnost.

Krok č. 1 - Osobnostní typologie I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

"Chci-li vědět kam patřím, musím nejprve vědět, kdo jsem."

V úvodu si řekneme něco o Vašich cílech a vizích, poté budete moci nahlédnout do osobnostní typologie MBTI (Myers & Briggs Type Indicator). Vyplníte si vlastní dotazník, který Vám hned vyhodnotíme. Na základě tohoto kroku se dozvíte důležité věci, jenž Vás mohou začít směrovat v profesní orientaci. Součástí tohoto poznání je i uvědomění si svých silných a slabých stránek, kterým se budeme věnovat v dalším kroku.

 

Krok č. 1 - Stress management II. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

"Znalost slabých stránek nás dělá silnějšími."

Ve skupině i idividuálně budeme zkoumat vlastní silné a slabé stránky. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s nimy pracovat. Silné stránky nás dělají jedinečnými - postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Krok č. 3   - Typologie organizací a výběr firmy (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

"To, kde budete pracovat, by nemělo být tupým procesem pročítání a odpovídání na inzeráty."

Dozvíte se, jaké jsou typologie firem i základní triky, jak poznat firmu, kam opravdu nechcete jít pracovat. Povíme si něco o základech komunikace a jak s úsměvem zvládat nepříjemné situace a námitky.

Krok č. 4 - Úspěšný pohovor (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

"Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem."

Příprava na pohovor (online i naživo) je jednou ze zásadních substancí k získání vysněné práce. Dostanete tak spoustu rad z praxe, zjistíte triky personalistů a budete vědět, na co se připravit u různých druhů pohovorů. Zaměříme se i na tvorbu životopisu, motivačního dopisu i motivačního videa.

Krok č. 1 - Stress management I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

"Kdo je připraven, není překvapen."

Společně zjistíme, jak se připravit na stresové situace a jak jim předcházet. Někdy pro nás stres může být stres dobrý sluha, jindy zlý pán. 

+ 20 min. individuální konzultace na téma Osobnostní typologie (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace na téma osobnostní typologie - podrobná analýza vašeho typu nebo rodinných účastníků, tipy a triky pro různé životní situace a jak s komunikovat s určitým typem (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace stresových situací (Ivana Prokešová)

Termíny osobních setkání/online kurzu a cena dle domluvy.

zdůraznil Žena

 

Lektor: Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová 

 

Tato séri na sebe navazujících setkání Vám umožní poznat lépe sebe sama, pochopit svoje pocity, potřeby, silné a slabé stánky. Naučíme se pochopit příčiny vzniku stresových situací, jak v nich reagovat a jak jim předcházet a nevyhořet.

 

Osobnostní typologie I.   (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

"Chci-li vědět kam patřím, musím nejprve vědět, kdo jsem."

V úvodu si řekneme něco o Vašich cílech a vizích, poté budete moci nahlédnout do osobnostní typologie MBTI (Myers & Briggs Type Indicator). Vyplníte si vlastní dotazník, který Vám hned vyhodnotíme. Na základě tohoto kroku se dozvíte důležité věci, jenž Vás mohou začít směrovat v profesní orientaci. Součástí tohoto poznání je i uvědomění si svých silných a slabých stránek, kterým se budeme věnovat v dalším kroku.

 

Stress management  I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci.

Stress management  II. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

"Znalost slabých stránek nás dělá silnějšími."

Ve skupině i idividuálně budeme zkoumat vlastní silné a slabé stránky. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s nimy pracovat. Silné stránky nás dělají jedinečnými - postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Stress management  I II. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. Tuto část je možné upravit na míru požadavkům společnosti ve které se plánují výrazné změny nebo jimi již prochází. Individuálně vám připravím půdu pro vhodné přijetí zaměstnanci a získám spojence při prosazování změn.

Stress management  I V. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Ryze praktická část, kde se vám propojí dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

Stress management  IV. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím.

+ 20 min. individuální konzultace na téma Osobnostní typologie (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace na téma osobnostní typologie - podrobná analýza vašeho typu nebo rodinných účastníků, tipy a triky pro různé životní situace a jak s komunikovat s určitým typem (Lukáš Prokeš)

+ možnost následné Individuální konzultace stresových situací (Ivana Prokešová)

Termíny osobních setkání/online kurzu a cena dle domluvy.

Creative Meeting

 

Lektor: Lukáš Prokeš

Pokud poznám a pochopím sebe, můžu poznat a pochopit druhé a tím zefektivnit fungování firmy, neziskové organizaci či veřejného sektoru.

Osobnostní typologie I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Základy typologie, vysvětlení čtyř temperamentů, diagnostika a autodiagnostika, silné a slabé stránky, komunikace s jednotlivými typy.

Jak využít osobnostní typologie fe firmě,  neziskové organizaci, veřejné správě a při výběru zaměstnanců (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Problematika dle domluvy.

Stress management  I.  (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci. 

Neverbální komunikace (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Využití neverbální komunikace a její pochopení a využití u jednotlivých typů. 

+ 20 min. individuální konzultace na téma Osobnostní typologie (Lukáš Prokeš)

Termíny osobních setkání/online kurzu a cena dle domluvy.

 

Working at a Cafe

 

Lektor: Lukáš Prokeš

Pokud poznám a pochopím sebe, můžu poznat a pochopit druhé a tím zefektivnit své fungování v osobním a pracovním životě.

Osobnostní typologie I.   (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Základy typologie, vysvětlení čtyř temperamentů, diagnostika a autodiagnostika, silné a slabé stránky, komunikace s jednotlivými typy.

Jak využít osobnostní typologii v osobním a pracovním životě (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Problematika dle domluvy.

Stress management  I.  (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací. Prolnutí výsledků nejnovějších výzkumů s prací duchovních učitelů. Představení antistresového deníku pro zvládnutí všech stresových situací či jejich překlopení a akceptaci. 

Neverbální komunikace (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Využití neverbální komunikace a její pochopení a využití u jednotlivých typů. 

+ 20 min. individuální konzultace na téma Osobnostní typologie (Lukáš Prokeš)

Termíny osobních setkání/online kurzu a cena dle domluvy.

 

bottom of page