top of page

STRESS MANAGEMENT
a jeho využití v pracovním i osobním životě

 

TERAPIE              KOUČINK
STRESS MANAGEMENT

NAŽIVO I ONLINE

 

Navazující teoretický i praktický kurz pro účastnice Kurzu osobního rozvoje od Attavena, o.p.s..

Stresuje vás práce nebo její hledání? Šéf, kolegové, partner, děti, kamarádi či cokoliv jiného? Nevíte, jak dané stresové situace vnímat, jaký k nim zaujímat postoj, jak je řešit a jak jim předcházet? Nevíte jak přijmout změny a jak je začlenit změny do Vašeho života? Nevíte, jak stresové situace komunikačně zvládnout s jednotlivými typy osobnosti?

Nerozumíte sobě, svým pocitům a emocím? Trápí vás, že vás druzí nechápou? Očekáváte, že druhý něco udělá a ono se to neděje? Není Vám z toho dobře fyzicky a ani psychicky?

Potřebujete se naučit zvládat krátkodobý i dlouhodobý stres? Potřebujete odrazový můstek k provedení změn ve Vašem životě? Bojíte se udělat první krok? Tento kurz je Váš první krok.

 

Obsah kurzu

1. týden   Lukáš Prokeš

   8:30-12:00   Osobnostní typologie I.     

12:30-16:00   Stress management I.     

2. týden   Lukáš ProkešIvana Prokešová

  8:30-12:00   Osobnostní typologie II.     

12:30-16:00   Stress management II.    

 

3. týden    Lukáš ProkešIvana Prokešová

   8:30-12:00   Stress management III.

12:30-16:00   Stress management IV.

4. týden    Lukáš ProkešIvana Prokešová

   8:30-12:00   Stress management V.

12:30-16:00   Stress management IV.

+ 20 min Individuální konzultace na téma Osobnostní typologie

Lukáš Prokeš

+ možnost využití Koučinku (6 x 1,5 hod) v rámci následné podpory

Lukáš ProkešIvana Prokešová

Místo konání bude upřesněno na základě počtu přihlášených účastnic z jednotlivých měst/obcí.

Termín: jaro 2022

lukasprokes_lektor.png

 

Lektor: Lukáš Prokeš

Pokud poznám a pochopím sebe, můžu poznat a pochopit druhé. To mi pomůže lépe uchopit a zvládat stresové situace v mém pracovním i osobním životě.

Osobnostní typologie I. (3,5 hod)

Základy typologie, vysvětlení 16 osobnostních typů a čtyř temperamentů, diagnostika a autodiagnostika, silné a slabé stránky jednotlivých typů, komunikace s jednotlivými typy.

 

Osobnostní typologie II.   (3,5 hod)

Dynamika životního rozvoje, průběh zrání osobnosti jednotlivých typů, dispozice pro další rozvoj a obrana proti zamrznutí ve složitých životních fázích.

ivana2.jpg

 

Lektor: Lukáš ProkešIvana Prokešová

Základy stress managementu, změna a řízení změny, práce s antistresovým deníkem, propojení stresu se zdravým životním stylem, praktická cvičení.

Stress management I. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Vysvětlení principu vzniku pozitivního a negativního stresu. Základní i pokročilé techniky zvládání stresových situací. Time management jako prevence vzniku stresových situací.

Stress management II. - Ivana Prokešová

Silné stránky nás dělají jedinečnými – postavíme na nich naše zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Naučíme se přijmout naše slabé stránky a ukážeme si, jak s našimi slabými stránkami pracovat.

Stress management III. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Změna, řízení změny a její přijetí. Posouzení schopnosti přijímat a iniciovat změny u jednotlivých typů osobností. Získávání resilience (přizpůsobivosti) a pomocné techniky připravující na nečekané změny. 

Stress management IV. (3,5 hod) - Ivana Prokešová

Ryze praktická část, kde se propojíme dosavadní získané znalosti s jejich využitím. Antistresový deník a jak ho využívat při zvládání krátkodobých i dlouhodobých stresových situací. Příprava na nadcházející stresové situace. Trénink sebereflexe vedoucí k vyřešení stresové situace. 

Stress management V. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš

Propojení zvládání stresu s výživou. Dodržování cirkadiálního rytmu. Jak předcházet stresovým situacím. Využití pozitivního stresu pro růst osobnosti. Skladba ideálního dne a jak ho dosáhnout. Nejnovější vědecké poznatky z oblasti epigenetiky ve které spočívá budoucnost dožití vysokého věku v propojení se zdravím.

Stress management VI. (3,5 hod) - Lukáš Prokeš, Ivana Prokešová

Neverbální komunikace ve stresových situacích. Příprava na zvládání stresových situací na neverbální i verbální úrovni. Propojení zvládání stresu a barevným spektrem, jeho využitím v interiéru a exteriéru ke snížení stresu. 

+

Shrnutí, závěr, konzultace možné následné podpory a možností, kam se ubírat v pracovním nebo osobním životě.

(stabilní trojnožka "já = moje rodina = moje práce")

Lukáš Prokeš
Lukáš Prokeš
lektor, kouč

 

mobil: 773 509 471

e-mail: jajsem@lukasprokes.cz

www.lukasprokes.cz

Vypni autopilota - uvidíš svět!

 

Potřebujete-li příval klidné síly, nové úhly pohledu, komunikační schopnosti, lidský přístup, ale s rozhodováním bez špetky sentimentu - dejte vědět.

Po mnoha letech v komerčním sektoru jsem pochopil, že tudy cesta nevede. Nyní lektoruji seberozvojové kurzy pro firmy i jednotlivce. Specializuji se na Stress management, Osobnostní typologii a Změnu a řízení změny.

IVANA.JPG
Ivana Prokešová
lektorka, terapeutka, koučka

mobil: 608 829 824

e-mail: ivana@nebezeme.cz

www.ivanaprokesova.cz

Nic je všechno​

 

Pomůžu vám změnit úhel pohledu na stresové situace a najít příčiny vašich problémů. Jsem odrazovým můstkem ke změnám ve vašem životě. Naslouchám. Pracuji se sílou myšlenky, neboť naše myšlenky tvoří naši realitu. Propojuji racionální myšlení s intuicí, praktické zkušenosti a dovednosti s vizualizacemi. Mojí nejsilnější stránkou je pozitivní myšlení a radost ze života. 

bottom of page